Aile ve Çift Danışmanlığı Uygulamaları Eğitimi

Bu eğitim;
Psikolojik danışmanlara Aile ve Çift Danışmanlığı alandaki bilgilerini güncellemek, vaka ve uygulama örnekleri göstermek, aile danışmanlığında kullanılan tekniklerini öğretmek ve uygulamalarını sağlamak, sistemik aile perspektifinden bir vakayı formüle etme becerisi kazandırmak amacıyla verilecektir.

VERİLECEK BELGE
Türk PDR Derneği Onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE TARİHİ
23 – 24 ve 30-31 Ekim 2020
40 saat

EĞİTİM ÜCRETİ
960 TL
*Dernek üyelerine %25 indirim (720 TL)
*Dernek üyesi olan öğrencilere %35 indirim (625 TL)

KİMLER KATILABİLİR?
*Bu eğitime  sadece Ruh Sağlığı Uzmanları katılabilir. (Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatristler) ile ilgili bölümlerde okuyan 4.sınıf öğrencileri

EĞİTİMİN AMAÇLARI

 • Aile Danışmanlığı konusunda teorik bilgiye sahip olmak, aile danışmanlığı ilke ve tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, aile süreçleri, ailede iletişim ve ruh sağlığı konularında bilgi sahibi olmak, aile danışmanlığı uygulamaları yapmak ve süpervizyon almak. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;
 • Aile Danışmanlığının tanımını yapar.
 • Aile Danışmanlığını gerektiren nedenleri bilir.
 • Ailenin tanımını yapar.
 • Aile sistemini ve temel kavramları bilir.
 • Sistemik aile danışmanlığı konusunda gerekli altyapıyı bilir.
 • Yaygın aile yapılarını tanır.
 • Aile yaşam döngüsünü açıklar.
 • Aile Danışmanlığı kuramlarının kuramsal görüşünü bilir.
 • Aile Danışmanlığı kuramlarının danışma süreci tekniklerini bilir.
 • Aile Danışmanlığı kuramlarının güçlü ve sınırlı yanlarını bilir.
 • Çiftler arasında yaşanan temel sorunları bilir.
 • Aile Danışma Tekniklerini kullanır.
 • Aile Danışması sürecinin ana bölümlerini bilir.
 • Aile Danışması süreç basamaklarını uygular.
 • Aile Danışma sürecinde yapılan hataları bilir.
 • Aile Danışmasındaki etik ilkeler bilir.
 • Aile Danışmanlığına yönelik örnekleri uygular.

EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Bu etkinlik; “Aile Danışmanlığı” alanında bilgi beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlisi olarak; “Aile Danışmanlığı” konusunda çalışmaları olan, bu alanda eğitim almış, sertifika sahibi, hali hazırda uygulamalar yapan Halil İbrahim Duran tarafından verilecektir.
 • Bu program psikolojik danışmanlara bu alandaki bilgilerini güncellemek, vaka ve uygulama örnekleri görmek, sistemik aile perspektifinden bir vakayı formüle etme becerisi kazandırmak amacıyla verilecek olup kesinlikle Aile Danışmanlığı (terapi) yapma ve mesleki unvan kazanma yetkisi vermez.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahtanın bulunduğu eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.
 • Eğitim, konferans oturma düzeninde olan eğitim ortamında yapılacaktır.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
 • Bu faaliyette katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 50 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise en az 50 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
*Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır
*Katılımcılara ders notlarını elektronik ortamda verilecektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
*Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla en az 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 50 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
*Başarılı olanlara “Türk PDR Derneği Onaylı Kurs/Katılım Belgesi” verilecektir.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanlığının Tanımı ve Aile Danışmanlığını Gerektiren Nedenler

Aile Danışmanlığında Sistem Yaklaşımı ve Temel Kavramlar
* Sistemik Teori ve Sibernetik Görüşler
*Aile Sistemleri Perspektifi
* Bir Sistem Olarak Aile İle Çalışmak
* Fonksiyonel-Disfonksiyonel Aile Yapısı
* Aile Sistemi ve Yaşam Döngüsü

Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri
*Stratejik Aile Danışmanlığı-Bireyler, Çiftler ve Ailelerle
*Sistemik/Stratejik Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler, Müdahaleler ve Stratejiler, Uygulama Örnekleri
*İlk Görüşme, Problem Formülasyonu, Vaka Planlaması
*Yapısal Aile Danışmanlığı
*Köken Aile Kuramı
*Çift Danışmanlığı
*Çift Danışmanlığında Kullanılan Teknikler, Müdahaleler ve Stratejiler
*Vakalar İle Uygulama Örnekleri

Terapötik Süreç

 • İlk Oturum/Oturumlar
  -Aileye Katılma /Rapport Kurma
  -Bilgi Toplama
  -Aile Kalıplarını İnceleme
  -Yapılama
  -Ailenin Şu Anki Fonksiyonlarını Değerlendirme
  -Değişim İçin Ümitlendirme Ve Direncin Üstesinden Gelme
  -Randevu Ayarlama Ve Ödev Verme
 • Orta Evreler
  -Aile Üyelerini Kapsama
  -Aile Üyelerinin Birlikteliği
  -Kontrat Yapma Ve Karşılıklı İlişkileri Güçlendirme
  -Aile Sisteminde Bazı Değişimleri Vurgulama
  -Yeni Davranışları Denemek İçin Aile Üyelerini Pekiştirme
  -Bir Danışman Olarak Aktif Olma
  -Aileyi Dış Sisteme Bağlama
  -Uygun Olduğunda Şakayı Kullanma
  -Ailedeki Değişimin Kanıtlarını Aramak
 • Sonlandırma
  -Yönelim
  -Özetleme
  -Uzun Süreli Amaçların Tartışılması
  -İzleme

Aile Danışma Sürecinde Yapılan Hatalar
→Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
→Son Test Ve Değerlendirme

EĞİTMENLER

Halil İbrahim DURAN
1980 yılı İzmir doğumludur. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan 2006 yılında mezun olmuştur. 13 yıldır severek icra ettiği psikolojik danışmanlık mesleği hakkındaki güncel, kuramsal ve uygulama alanındaki gelişmeleri elinden geldiği kadar takip etmeye çalışmaktadır. Bu yüzden birçok Ulusal Kongre, Seminerlere, Eğitimlere katılmış ve görev almıştır. Halen İzmir’de Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır. Stratejik Aile Terapisi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bağlanma Temelli Aile Danışmanlığı, Travma ve Krize Müdahale, EMDR Terapisi aldığı başlıca eğitimler arasındadır. MEB bağlı farklı kurum ve kademelerde İlkokul-Ortaokul-Lise-Özel Eğitim Uygulama Merkezi- Rehberlik ve Araştırma Merkezin’de okul psikolojik danışmanlığı görevinde bulunmuştur. *Uluslararası Aile ve Evlilik Danışmanları Derneği (IAMFC) Uluslararası Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Prof. Dr. Brian S. Canfield tarafından verilen Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birçok resmi ve özel okul/kurumlarda seminerler ve eğitimler vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda çalışan psikolojik danışman/psikologlara yönelik  “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” resmi eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. *Öncelikli psikolojik travma ve yas olmak üzere, başka birçok psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan EMDR psikoterapi yaklaşımının 1.Düzey ve 2.Düzey eğitim ve supervizyonlarını tamamladıktan sonra Avrupa EMDR Derneği “Onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti” olmaya hak kazanmıştır. EMDR Consultant (Supervizör) adayıdır, bu bağlamda supervizyon eğitimlerine devam etmektedir. Ülkemizde verilen EMDR Terapisi Eğitimlerinde 2014 yıllından beri “EMDR Facilitator (Danışman Yardımcısı)” olarak görev yapmaktadır. Halil İbrahim Duran Türkiye EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve travmatik olaylara gönüllü destek veren profesyonellerden oluşmuş Travma İyileştirme Grubu’nun İzmir Sorumlusudur. *Ergen, yetişkin ve ailelerle çalışmaktadır. Özellikle çalıştığı konular arasında başta travma ve yas olmak üzere depresyon, fobiler, obsesyonlar, panik atak vs (kaygı bozuklukları) yer almaktadır. Kısa Süreli Terapiler/Stratejik Aile Terapisi ve EMDR terapisi kullandığı ekoller arasındadır.

Ezgi DENİZEL GÜVEN
1979 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. 2002 yılına Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra bir yıl özel bir tekstil firmasının İ.K. uzmanı olarak görev yapmış; 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.’da öğretim elemanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2006 yılında aynı fakültenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da görev yapmaya başlamış ve kurumdan ayrıldığı 2010 yılına kadar burada çalışmıştır. 2008 yılında görev yaptığı psikolojik danışma ve rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans derecesini almıştır. 2008 yılı Eylül Ayında Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. Doktora Programından ders almaya başlamıştır. 2010 Yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçmiş ve İzmir İlinde bulunan çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da başladığı doktora eğitimini Aralık 2018’de tamamlamıştır.2013 – 2014 yılları arasında Şema Terapisi sertifika programı kapsamında eğitimlerini tamamlamış, süpervizyon aşamasına gelmiştir. 2015 yılında Katip Çelebi Üniversitesinden “Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu” sertifika programlarını başarıyla tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır. Aynı yıl Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Aile Danışmanlığı Sertifika Programında eğitimci olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2016 – 2018 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde İzmir’ de çalışan psikolojik danışmanlara “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” eğitimlerini vermiştir. 2016 yılında EMDR Derneği’nden EMDR I. Düzey Terapisti sertifikasını almıştır. Transaksiyonel Analiz, Okullarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Psikososyal Yardım ve Travma, 7-19 Aile Eğitimi gibi konularda hizmet içi eğitimler almıştır.Ergenlik psikolojisi, travma psikolojisi, çatışma çözümü ve arabuluculuk, aile eğitimi ve  danışmanlığı gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda kongre sunumu ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.Bir özel eğitim kurumunda okul psikoloğu olarak görev yapmaya devam eden GÜVEN, evli ve üç çocuk annesidir.