Cinsel Terapi Eğitimi


Cinsel Terapi Eğitimi Genel Bilgi– 32 saat/4 gün
 
Seks bir danstır.* Seks’e ‘’sevişme’’ diyoruz ve ‘’bağlanma’’ sevgi ve sevginin teorisidir. Bağlanma da tamamen duygularla ilgilidir. Duygu sevenler arasındaki dansın müziğidir ve karşılıklı etkileşimleri düzenler. Bu etkileşimin kalitesi, cinsel terapi de kullacağımız tekniklerin başarısı için ön şarttır.** Bu eğitim de etkileşimin kalitesini arttırarak, cinsel sorunları ele alacağız. Erişilebilirlik ve duyarlılıkla nitelendirilen güvenli bir duygusal bağ, doğası gereği sağlıklı cinselliği optimize eder; bu tür bir bağ, cinsel isteklerini ifade etme, başkalarına uyum sağlama, bir yandan savunma yapmadan bedensel tepkilere güvenme yeteneğini teşvik eder ve ihtiyaçları ve cinsel farklılıklar ve problemlerle baş etmede etkilidir. Hedefimiz; çiftlerin güvenli bir duygusal bağdan güç alarak, güvenli bağlanma özelliklerini seansta deneyimlemeleri. Bu deneyimle cinsel sorunlarını ele almalarını, bu konuda işbirliği yapmalarını sağlamak, teşvik etmek. Katılımcılara cinsel sorun yaşayan çiftleri nasıl tanıyacaklarını ve terapötik açıdan nasıl yaklaşabileceklerini/çalışabileceklerini öğretmeyi amaçlayan bir eğitimdir

Eğitimin Amacı
Cinsel Terapi uygulamaya dair bir beceri kazanacak,
Cinsel işlev bozuklukları, cinsel döngüler, cinsel travma konularında somut ve adım adım
ilerlenecek yol haritaları elde etme,
Dünya çapında en yaygın kullanılan çift/cinsel terapi ekolleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
Cinsel Terapinin dinamiklerini öğrenmek,

1. MODÜL :
Teorik Eğitim ve Kuramsal Bilgi Bu modülde; Cinsel Terapi Kuramları, Cinsel İşlev Bozuklukları, ‘Cinsel Terapist Olmak’ ilgili yoğun, hızlandırılmış 2 günlük bir programı kapsamaktadır. Ele alınacak başlıklar;
– Bağlanma ve Cinselik
– Cinsel Terapist Olmak
– Duygusal Güvenliği İnşa Etme
– Optimum Cinselliğin Bileşenleri
– Cinsel Sorunlarda Psikodinamik Yaklaşım
– Çocuk ve Ergen Cinselliği – Sertleşme Bozuklukları
– Erken Boşalma – Cinsel İstek Bozuklukları
– Vajinismus, Cinsel Ağrı Bozuklukları
– Cinsel Uyarılma Bozuklukları
– Çift Terapisi ve Cinsel Terapinin Bütünleştirilmesi
– Cinsel Anatomi
– Kadın ve Erkek Cinselliği
– Cinsel Yönelim
– Cinsel Sapmalar, Sapkınlıklar
– Cinsel Sorunlarda Farklı Tedavi Yöntemleri
– Cinsel Sorunlarda Ürolojik ve Jinekolojik Boyut
– Çinsel Öykü Alma
– Değerlendirme Görüşmeleri – Etik

2. MODÜL :
Uygulama ve Formülasyon Bu modülde; cinsel sorun yaşayan çiftlerle çalışmaya dair müdahale ve tekniklerin öğrenildiği. Rol play, video seans kaydı izleme ve uygulamalarla öğrenilen bilgilerin pekiştirildiği ve cinsel terapi vaka formülasyonunun verildiği yoğun, hızlandırılmış 2 günlük bir programı kapsamaktadır. Ele alınacak başlıklar;
– Cinsel Sorunları İyileştirmede Duygu Odaklı Yaklaşım
– Dünya’da En Yaygın Kullanılan Çift Terapisi tekniği olan ‘İmago Diyaloğu’ – Cinsel Travma ile Çalışmak
– Davranışçı Cinsel Terapi Egzersizleri,
– Cinsel Terapi Kuramları (W. Masters, H.Singer Kaplan vs.)
– Cinsel Mitler, Psikoeğitim, Bilişsel Terapi Müdahaleleri
– Cinsel Terapide Kullanılan Bazı Teknikler
– Cinsel İletişim – Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi
– Olgu Örnekleriyle Vaka Analizi – Rol Play ve Uygulamalar
– Formülasyon

Eğitim Yeri:
KONAK/İZMİR
Egeden Çocuk ve Travma Vakfı-Ege Mahallesi İşçiler Caddesi No:105/31 Konak / İzmir – 0(232) 459 83 69 – 0(545) 255 80 35

Google Maps:
https://goo.gl/maps/Rib9TeYMTHgvMBQQ9

Eğitimin Tarihi ve Süresi
28-29 Mart 2020 ve 4-5 Nisan 2020
32 saat

Eğitimin Ücreti
1400 TL
*Dernek üyelerine %25 indirim (1050 TL)
*Dernek üyesi olan öğrencilere %30 indirim (980 TL)

Kimler Katılabilir?
Ruh Sağlığı Uzmanları katılabilir. (Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikiyatristler) ve ilgili bölümlerin 4.sınıf öğrencileri. Kontenjanları Sınırlıdır. PDR Lisans mezunlarına öncelik verilecektir.

Verilecek Belge
Türk PDR Derneği Onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitmen: Eyüp SARI
Çift terapisi ve cinsel terapi alanında kullandığı yaklaşımların eğitimlerini uluslararası enstitülerinin lisanslı yerli/yabancı eğitmenlerinden almış, uygulayıcı terapist olarak gerekli süpervizyonlarını tamamlamıştır.
Cinsel sorunların ele alınmasında, bağlanma teorisyenlerinden*** ışık alarak çift terapisi ve cinsel terapinin bütünleştirilmesini savunan SARI. Yılda 500 ‘ü aşkın çifti klinik ortamda görme imkanı bulmakta, eğitimimizde cinsel terapi ekollerinin kültürümüzde uygulanışı konusundaki zorlukları/kolaylıkları vaka sunumlarıyla ele alıyor, teorik eğitim, seans kayıtları ve canlandırmalarla siz katılımcılara cinsel terapi alanında yeterlilik sağlamaya çalışacaktır.


E-mail: eyupsari@outlook.com
Tel. No: 05448400758