EĞİTİMCİLER

Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL

Almanya Hannover’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini 2001 yılında tamamladı. İzmir Atatürk Sağlık Eğitim Merkezinde uzman psikolog ve Karşıyaka Rehberlik Araştırma Merkezinde İnceleme Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2004 yılından beri DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Emre KONUK

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Konuk, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Aile Terapisi eğitimini Mental Research Institute, Palo Alto-Kaliforniya’da yaptı. Aynı enstitüde Brief Therapy Center’da terapist olarak çalıştı. 1985’te Türkiye’de psikoterapi mesleğinin kurulmasını sağlamak ve kişilere, ailelere ve organizasyonlara psikolojik ve kurumsal hizmetler vermek amacıyla DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nü kurdu. 1993-2003 yıllarında Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğini, 1998-2000 yıllarında Başkanlığını ve 1999-2002 yılları arasında da Projeler Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Bilişsel Davranışçı ve Aile Terapisi Model’ini temel alarak sonuç odaklı “Brief Therapy” yapmaktadır. EMDR, terapide kullandığı bir diğer yaklaşımdır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), erken dönem travmalar, kişilik bozuklukları, ilişki problemleri ve performans geliştirme, çalıştığı başlıca sorun alanlarıdır. Kurumsal Danışmanlık çalışmalarında 25 yıllık psikoterapi deneyimini İnsan Kaynakları alanında etkin olarak kullanmaktadır. Son dönemlerde Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı ile verim, karlılık, satış sonuçları arasındaki ilişkiye yönelik “Verimli İşyeri Müdahale Programları” geliştirmiş, değişik pozisyonlardaki “yıldız” profilleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Halen terapistler ve kurumsal danışmanlardan oluşan ekibinin bu alandaki çalışmalarını yönlendirmekte ve Yönetici Koçluğu yapmaktadır. Sosyal Sorumluluk bilinciyle DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı olarak, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Humanitarian Assistance Programs (HAP) ile anlaşarak 500’den fazla psikolog, psikiyatrist ve psikolojik danışmanın “Travmaya Müdahale Eğitimleri”ni alarak alanda faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Daha sonra 2000 Hatay sel felaketi, 10 eylül 2001 Taksim bombalama olayı, 2002 Afyon depremi, 2003 Ocak THY uçak kazası ve 2004 İstanbul bombalama olaylarında DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ekibiyle aktif olarak görev yapmıştır. Humanitarian Assistance Programs (HAP) bünyesinde Tayland, Filistin, Kenya ve Lübnan’da terapistlerin eğitimini ve “Travmaya Müdahale” organizasyonlarını yürütmektedir. Psikoterapi mesleğinin Türkiye’de kurulmasına büyük katkısı olan Emre Konuk, ekibinin de katkısıyla DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde psikoloji mesleğine destek veren eğitim, staj, süpervizyon ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. F. Selda ÖZ SOYSAL

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisansını, 2008 yılında aynı üniversitede Doktorasını tamamladı.  2017 yılında Üniversiteler Arası Kurul’dan Doçentlik ünvanını aldı. Psikodrama eğitimini Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde 2008 yılında tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında psikodrama, kardeş ilişkileri, akran ilişkileri ve yakın ilişkiler yer almaktadır.

Mahmut BEKTAŞ

PDR lisans derecesini 1999 yılında Çukurova Üniversitesinden almıştır. Ardından 2004 yılında Mersin Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans programını tamamlamış ve ikinci yüksek lisans derecesini 2007 yılında Ege Üniversitesi PDR’de yapmıştır. 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi PDR Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı bölümünde ikinci doktora tezini yazmakla meşguldür. Yaratıcı Drama Liderlik programını tamamlamış ve buradan edindiği becerileri “öfke yönetimi, öz-saygı, sosyal beceri, aile eğitimi, okul zorbalığı vb.” başlıklarında çeşitli çocuk, ergen ve yetişkin gruplarında kullanmaktadır. 2004 yılından bu yana AÇEV’in Baba Destek Programı’nda “grup liderliği, saha danışmanlığı ve mastır eğitimcilik” görevlerini sürdürmektedir. “Transaksiyonel Analiz” alanında uzun bir süpervizyon eğitimi almıştır. Ayrıca, Çocuk, Ergen ve Yetişkin EMDR Terapisi sertifikalarına da sahiptir. İlgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, okul zorbalığı, öfke yönetimi, aile ve yetişkin eğitimleri ve film terapi yer almaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Dr. Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. Halen Buca Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulu’nda Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışmaktadır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak mesleğin gelişimine, meslektaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Evli ve bir kızı ve bir oğlu bulunmaktadır.

Halil İbrahim DURAN

1980 yılı İzmir doğumludur. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan 2006 yılında mezun olmuştur. 13 yıldır severek icra ettiği psikolojik danışmanlık mesleği hakkındaki güncel, kuramsal ve uygulama alanındaki gelişmeleri elinden geldiği kadar takip etmeye çalışmaktadır. Bu yüzden birçok Ulusal Kongre, Seminerlere, Eğitimlere katılmış ve görev almıştır. Halen İzmir’de Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır. Stratejik Aile Terapisi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bağlanma Temelli Aile Danışmanlığı, Travma ve Krize Müdahale, EMDR Terapisi aldığı başlıca eğitimler arasındadır. MEB bağlı farklı kurum ve kademelerde İlkokul-Ortaokul-Lise-Özel Eğitim Uygulama Merkezi- Rehberlik ve Araştırma Merkezin’de okul psikolojik danışmanlığı görevinde bulunmuştur. *Uluslararası Aile ve Evlilik Danışmanları Derneği (IAMFC) Uluslararası Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Prof. Dr. Brian S. Canfield tarafından verilen Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birçok resmi ve özel okul/kurumlarda seminerler ve eğitimler vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda çalışan psikolojik danışman/psikologlara yönelik  “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” resmi eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. *Öncelikli psikolojik travma ve yas olmak üzere, başka birçok psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan EMDR psikoterapi yaklaşımının 1.Düzey ve 2.Düzey eğitim ve supervizyonlarını tamamladıktan sonra Avrupa EMDR Derneği “Onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti” olmaya hak kazanmıştır. EMDR Consultant (Supervizör) adayıdır, bu bağlamda supervizyon eğitimlerine devam etmektedir. Ülkemizde verilen EMDR Terapisi Eğitimlerinde 2014 yıllından beri “EMDR Facilitator (Danışman Yardımcısı)” olarak görev yapmaktadır. Halil İbrahim Duran Türkiye EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve travmatik olaylara gönüllü destek veren profesyonellerden oluşmuş Travma İyileştirme Grubu’nun İzmir Sorumlusudur. *Ergen, yetişkin ve ailelerle çalışmaktadır. Özellikle çalıştığı konular arasında başta travma ve yas olmak üzere depresyon, fobiler, obsesyonlar, panik atak vs (kaygı bozuklukları) yer almaktadır. Kısa Süreli Terapiler/Stratejik Aile Terapisi ve EMDR terapisi kullandığı ekoller arasındadır.

Ezgi DENİZEL GÜVEN

1979 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. 2002 yılına Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra bir yıl özel bir tekstil firmasının İ.K. uzmanı olarak görev yapmış; 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.’da öğretim elemanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2006 yılında aynı fakültenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da görev yapmaya başlamış ve kurumdan ayrıldığı 2010 yılına kadar burada çalışmıştır. 2008 yılında görev yaptığı psikolojik danışma ve rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans derecesini almıştır. 2008 yılı Eylül Ayında Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. Doktora Programından ders almaya başlamıştır. 2010 Yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçmiş ve İzmir İlinde bulunan çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da başladığı doktora eğitimini Aralık 2018’de tamamlamıştır.2013 – 2014 yılları arasında Şema Terapisi sertifika programı kapsamında eğitimlerini tamamlamış, süpervizyon aşamasına gelmiştir. 2015 yılında Katip Çelebi Üniversitesinden “Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu” sertifika programlarını başarıyla tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır. Aynı yıl Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Aile Danışmanlığı Sertifika Programında eğitimci olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2016 – 2018 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde İzmir’ de çalışan psikolojik danışmanlara “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” eğitimlerini vermiştir. 2016 yılında EMDR Derneği’nden EMDR I. Düzey Terapisti sertifikasını almıştır. Transaksiyonel Analiz, Okullarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Psikososyal Yardım ve Travma, 7-19 Aile Eğitimi gibi konularda hizmet içi eğitimler almıştır.Ergenlik psikolojisi, travma psikolojisi, çatışma çözümü ve arabuluculuk, aile eğitimi ve  danışmanlığı gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda kongre sunumu ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.Bir özel eğitim kurumunda okul psikoloğu olarak görev yapmaya devam eden GÜVEN, evli ve üç çocuk annesidir.

Sibel USTAEL

1974 İzmir doğumlu olan Sibel Ustael öğrenim hayatını İzmir’de tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. 3 yıl özel bir anaokulunda sorumlu müdür olarak görev yaptı. 1998 yılında Milli Egitim Bakanlığı’na geçerek Menemen Endüstri Meslek Lisesinde 3 yıl, Şehit    Erkan Özcan Lisesinde 7 yıl Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışmıştır. 2008 yılından itibaren         Göztepe  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki görevine devam etmektedir. 2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”  konularında eğitimler almaya başladı ve       İzmir’de “Travma ve Krize Müdahale” ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. İzmir İl Milli Eğitim     Müdürlüğünün Psikososyal Okul Projesi, OYKGEP (Okul Yöneticileri Kişisel Gelişim Projesi ), Mutlu Çocuk Başarılı Okul Projesi, BOBO( Benim Okulum Benim Öğrencim) projelerinde görev aldı.Çeşitli krizlerde ve travma durumlarında müdahale çalışmalarına katıldı. Seferihisar depremi, Zafer İlköğretim Okulu servis kazası, Öğretmen Anadolu Lisesi servis kazası, Nazire Merzeci       İlköğretim Okulu öğretmen cinayeti, Soma maden kazası, Ödemiş müdür cinayeti gibi pek çok      travma müdahalesinde aktif görev yaptı Krize müdahale ekiplerine, velilere, öğretmenlere  çeşitli  seminer ve    eğitimler verdi. İlçe Krize  Müdahale Ekiplerine yönelik süper vizyon çalışmalarını  yürütmektedir. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İl Travma Komisyonunda krize müdahale ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Sibel Ustael; Gestalt Terapi, Oyun Terapisi, Yaratıcı Drama,  Aile Danışmanlığı, Stratejik Terapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Müdahaleler ve  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey ve İkinci Düzey eğitimlerini ve süper vizyon çalışmalarını tamamla-mıştır. Oyun Terapisinin EMDR ile Kullanımı konulu çalıştaya katılmıştır. Çocuk ve ergenlerle   Oyun Terapisi ve EMDR tekniklerini kullanarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şenel KARAMAN

1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psilokoji Bölümünden mezun olmuştur. Aile terapisi, EMDR, Brainspotting, Travma Sonrası ve Krize Müdahaleler gibi alanlarında çalışmalarını kurucusu olduğu Liman Psikoloji’de yürütmektedir.Bir çok sivil toplum örgütüne gönüllü destek vermiş, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesinde Yönetim Kurulu üyeliği yanında Derneğin Travma Grubunda uzun yıllar çalışmıştır. Şuanda Psikolojik Travma Konusunda gönüllülerden oluşan uluslararası bir örgüt olan EMDR HAP Türkiye Grubunun koordinatörlüğünü sürdürmektedir.Yıllardır Anne Babalara, Öğretmenlere, Psikolojik Danışmanlara yönelik seminerler düzenlemiş; Okul Sorunlarına Kısa Süreli Müdahaleler, Stres ve Yaşam Kalitesi, Mizahın İyileştirici Gücü, Çoklu Zeka, Çocuklar ve Gençler için Kişisel Gelişim, Sınıf Ortamında Oyunların Kullanımı, Takımdaşlık vb. konularda gruplar yönetmiş, eğitici veya eğitim yöneticisi olarak çalışmalara katılmıştır.

Mehmet Ali BULUT

1969 yılında Erzincan’ da doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini Soma’ da tamamlamış ve 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2006 yılında Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlayarak bilim uzmanı derecesi almıştır. 2007 – 2010 yılları arasında merkezi Amerika Birleşik Devletleri’ nde bulunan Omni Hypnosis Training Center’ den temel ve ileri düzey hipnoz ve regresyon hipnoterapisi eğitimlerini tamamlamıştır. 2011 – 2012 yılları arasında evlilik ve aile danışmanlığı eğitimlerini tamamlayan ve danışanlarını kurucusu olduğu danışmanlık merkezinde gören Mehmet Ali BULUT pozitif psikoterapi eğitimini tamamlamaktadır. Özellikle hipnoterapi üzerine uzmanlaşmış ve bilişsel davranışçı terapi ile hipnozun entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapan Mehmet Ali BULUT, “Hipnozun Depresyon, Anksiyete, Stres ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı deneysel tezi ile Klinik Psikoloji uzmanlığını tamamlamış Klinik Psikolog ünvanı almıştır. Danışan görmek yanı sıra Hipnoz ve Projektif testler eğitimleri vermekte ve kurucularından olduğu izmircised şubesi yönetiminde aktif görevler almaktadır.

Özden BİLGİN

Uzm. Psk. Danışman Özden Yılmaz Bilgin Pozitif Psikoterapist ve Aile Terapisti’dir. Azmi Varan’la başladığı psikoterapide TA ile çalışma deneyimini, TA eğitimcileri Füsun Akkoyun, Julie Hay, Maria Gilbert ve Judy Shaw’ın eğitimlerine katılarak devam ettirmiştir. TA eğitmeni ve İntegrative Psikoterapist Richard Erskıne’in eğitim grubuna devam etmektedir.

Dr. Alp KARAOSMANOĞLU

Psikiyatrist, PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezi Kurucusu, Uluslararası Şema Terapi Derneği Dünya Eş Başkanı Uluslararası Şema Terapi Derneği’nce onaylı Şema Terapisti ve Eğitmeni. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü’nde Şema Terapi Eğitimi ve CBT süpervizyonu vermiştir. 2006 yılında Şema Terapi’nin kurucusu Jeffrey Young ile beraber düzenledikleri sempozyum ve ardından yurt içi eğitimleri ile bu terapi tekniğinin Türkiye’de yaygınlaşmasına aracılık etmiştir. Dr. Karaosmanoğlu, yurt içinde ve yurt dışında Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon eğitimleri vermeye devam etmektedir. 2014 Haziran ayında İstanbul’da gerçekleşen ve Şema Terapi alanında dünyaca tanınan isimlerin bir araya geldiği Uluslararası Şema Terapi Kongresine ev sahipliği yapmış, yoğun katılımla kongre tamamlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Doktora: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)  2007 – 6/Haziran/2014-Tez adı: Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında eğitim tedbir kararı alınan lise öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzı ve psikolojik belirtileri (2014) Tez Danışmanı:  Doç. Dr. TAŞKIN YILDIRIM

Yüksek Lisans: DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI 2003 – 5/Mayıs/2005-Tez adı: Suç işlemiş çocuklarda aile değerlendirme ve psikopatolojik bulgular (2005) Tez Danışmanı: Prof. Dr. REMZİ OTO

Lisans: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI 1992 -8/Ekim/1996