Lise Geçis Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarıyla ilgili kamuoyu açıklamamız

30.07.2018 tarihinde açıklanan Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda; 127.283 öğrenci merkezi sınav puanıyla, 798.296 öğrenci yerel yerleştirmeyle (adrese dayalı), 477 öğrenci pansiyonlu okul tercihine olmak üzere toplam 926.686 öğrenci tercihleri yönünde bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmişlerdir. Bununla birlikte 91.687 öğrenci ise herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşememiştir.

Sayısal açıklamalarla birlikte durumun psikolojik tarafları bulunmaktadır. Yerleşemeyen 91.687 öğrenci ve ebeveynleri kaygı, üzüntü, hayal kırıklığı ve öfke duygularıyla 6 Ağustosta başlayacak nakil tercih başvuru dönemini beklemektedir.

Sistemin bu tür olumsuz sonuçlar doğuracağı eğitimciler tarafından çok önceden yetkililerle paylaşılmış, kamuoyu bilgilendirilmeye çalışılmıştır. Tüm olumsuz koşullara rağmen okul psikolojik danışmanları özveri ile çalışarak öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak için yoğun çaba sarf etmiştir.

Psikolojik danışmanların çabaları daha vahim sonuçların ortaya çıkmasına engel olmuştur.

Yaşanan olumsuzluklara etkili bir şekilde müdahale edilmemesi durumunda binlerce öğrencinin özyeterlik algısının, adalet ve güven duygusunun, çalışma azminin ve uzun vadede ruh sağlıklarının olumsuz etkilenmesi ciddi bir olasılıktır.

Bugün gelinen noktada yapılması gereken binlerce öğrencinin en temel hakkı olan eğitim hakkından faydalanmaları için ilgili tüm paydaşların birlikte çözüm üretmeleri ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çalışmalarıdır.

Bu bağlamda psikolojik danışmanlar olarak bizler yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu