Kamuoyunun bilgisine

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesince
Kamuoyuna duyurulur,

8 Ağustos 2018 tarihli Son Haber gazetesinde Ayhan Aydıner tarafından kaleme alınmış olan Rehberlik öğretmenlerinin tercihlerini konu alan, Ortaöğretim kurumları nakil tercih kılavuzunun yorumlanması ile ilgili köşe yazısına istinaden yazara telefonla ulaşılmaya çalışılmıştır, ancak görüşme gerçekleştirilememiştir. Bu husus ile ilgili MEB tarafından yayınlanan kılavuzdaki maddelerden yol çıkılarak aşağıda belirttiğimiz açıklamalar haber kapsamıyla sınırlı olarak tarafımızca irdelenmiştir.
Haberde belirtilen açıklamada,
“BİZİ OKUMADAN
TERCİH YAPMAYIN
Çünkü velilerin ve öğrencilerin doğru tercih yapmaları için görevlendirilen rehber öğretmenlerinin bazıları bu kontenjan sayılarından bihaber. Bir arkadaşımızın yeğeni başarı puanı 98 olmasına rağmen sistemde bilinçli veya bilinçsiz şekilde yapılan hata yüzünden dışarıda kalmıştı. İkinci tercihini yapmak için okuduğu ortaokuldaki rehber öğretmene başvurmuş.
(1-Yeni Yönetmelik değişikliğini okumadığı her halinden belli olan Rehber Öğretmen, önce kendi kayıt alanındaki okulu tercih etmesi gerektiğini söylemiş. )Sonra komşu kayıt alanlarındaki okullardan tercih yapması gerektiğini söylemiş. Yeni yönetmeliğe göre aynı türden beş okul tercih edebileceğini, Başarı Tam Puanı ve yaş kriterlerine göre Komşu Kayıt alanı olarak belirlenen tüm Anadolu Liselerini başvurabileceğini söylememiş.

SIFIR KONTENJANLI OKUL
TERCİH ETTİRİLİYOR
(2-Rehber öğretmen arkadaşımızın yeğenine yaptırdığı tercihler ise tam bir felaket. Sıfır kontenjanı olan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, birer boş kontenjanları olan Ahmet Kanatlı, Orhan Oğuz Anadolu Liseleri ve yine kontenjanı bir veya sıfır olan bir Anadolu Lisesini tercih ettirmiş. Sadece yaptırdığı bir tercihte (Muzaffer Çil Anadolu Lisesi) 19 kontenjan var. Yani bu öğrenci Muzaffer Çil Anadolu Lisesi’ne yerleşemediği takdirde yine boşta kalacaktı. Yani Rehber Öğretmen bu öğrencinin hiçbir okula yerleşememesi için çalışmış(!) )Allah’tan veli bana ulaştı da kendisini uyardım. Yaptıkları tercihleri değiştirdi. Kontenjan sayılarını bilmeden önce tercih yapanlar, Cuma gününe kadar bunu iptal edebilirler. Yeni tercih yapabilirler.( 3-Okulların boş kontenjan sayılarını açıklamayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehber Öğretmenlerini bilgilendirmiyor mu? Yoksa Rehber Öğretmenler yaptıkları bu işi angarya görerek, görevlerini baştan sağma mı yapıyor?’ denilmektedir.)”
Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.
Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzunun
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR başlığında
a) Merkezi Yerleştirmeye Esas Nakil, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
b) Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, okulların türü, okulların kontenjanı, öğrencilerin ikamet adreslerine göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanları (OBP), devam- devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. ”
denilmiştir.
1.2. TERCİH İŞLEMLERİ bölümünde de,
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil
başvurusunda bulunabilecektir.

d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.
(1. durumla ilgili kısım) Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.”
Şeklindeki maddede görüldüğü üzere, herhangi bir tercihine yerlestirilmemiş öğrencilerin 5 nakil tercihinde bulunurken ilk tercihlerini kayıt alanındaki yerden yapmalarının altı çizilmektedir, dolayısıyla haberde bahsedilen Rehberlik Öğretmeninin öğrenci ve veliyi doğru şekilde yönlendirdiği görülmektedir.

Ayrıca,
(2. Durumla ilgili kısım) ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.”
Şeklindeki açıklama dolayısıyla da boş kontenjanın var olup olmamasına bakılmadan da başvuru yapılabileceğinin altı çizilmiştir. Yine kılavuzdaki bu maddeye göre, tercih yönlendirme görevinin Rehberlik Öğretmeni tarafından doğru şekilde yapıldığı görülmektedir.
3. durumla ilgili kısımda da Milli Eğitim Bakanlığı boş kontenjanları nakil tercih sisteminde göstermişti. Bunu tüm alan uzmanları ve veliler de istediklerinde görebilmekteydiler.

Yukarıdaki açıklamalar nihayetinde, görevini hassasiyetle yürütmeye gayret gösteren meslek mensuplarımıza yönelik yapılan, haksızlık içeren, örselemeye dönük haberi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi Başkanlığı olarak kınıyoruz; ilgili yazarı sorumlu, bilinçli, araştırmacı gazetecilik yapmaya davet ediyoruz. İnsan hataya tabi bir varlıktır. Bir gazeteci yanlış haber yapabilir, ancak bir gazetecinin hatasının tüm gazetecilik camiasına mâl etmek nasıl yanlış olursa, bir meslektaşımız hata yaptığında bunu tüm okul psikolojik danışmanlarına (rehber öğretmenlere) mâl etmek o kadar yanlış olur. Haberdeki öğrenci ve velisinin sonradan tercihlerinin değiştirilmesiyle de maalesef ki istenmeyen bir duruma maruz kalabilmiş olabilecekleri, aynı şekilde tüm bireylerin de hatalı tercih yapmalarının önüne geçebilmenin yolunun da ancak ve ancak işin mutfağında olan, bu işin uzmanları Okul Psikolojik Danışmanlarından (rehber öğretmenlerden) yardım almak olduğunu kamuoyuna önemle belirtmek istiyoruz.

Not: Bu açıklama, talihsiz yazıyı kaleme alan Son Haber gazetesi yazı işleri müdürü Ayhan Aydıner’in eposta adresine de gönderilmiştir. Umarız kendisi sorumlu gazeteciliğin bir gereği olarak konuyla ilgili bir düzeltme yazısı kaleme alır.

Doç Dr. Baki Duy
Türk PDR Eskişehir Şubesi Başkanı

Haber linki:
http://www.sonhaber.com.tr/makale/rehber-ogretmenler-degisiklikten-bihaber-mi-/