Kamuoyunun Bilgisine

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

İzmir İli Gaziemir İlçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Okul Psikolojik Danışmanı meslektaşlarımızın İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “evde bakım hizmetleri kapsamında ilk müracaat dosyalarının değerlendirilmesi ve bu hizmetten faydalanan kişilerin bir yıllık denetimlerinin yapılabilmesi için her ayın salı günleri görevlendirildiği” bilgisine ulaştık.

Yakın zamanda İlimiz Buca ilçesinde felsefe grubu öğretmenlerinin Buca ilçesinde norm kadro açığı olan okullara “rehberlik öğretmeni” olarak atandığı haberini almıştık. Konu ile ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi edinme talebimizi ilettik ve gelecek cevabı beklemekteyiz.

Bilindiği üzere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bütünlük gerektiren bilimsel temellere dayalı bir alandır. Meslektaşlarımızın bu şekilde görevlendirilmeleri bütünlüğü zedeleyen, motivasyonlarını düşüren bir süreci beraberinde getirmektedir.

Yeni umutlarla başladığımız 2018-2019 eğitim öğretim yılında meslektaşlarımızın bu şekilde görevlendirilmeleri maalesef Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin hangi oranda ciddiye alındığını gözler önüne sermektedir.

Umuyoruz ki, bu ve benzeri bilimsel ve etik ilkelere aykırı görevlendirmeler ivedilikle son bulur ve yeni umutlarla başladığımız eğitim öğretim yılımızı mesleki açıdan verimli, faydalı bir şekilde geçiririz.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın kazanımlarını korumak adına, gerektiğinde yasal yollara başvurma hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla…

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

  İzmir Şubesi Yönetim Kurulu