Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Çalışmaları Hakkında Türk PDR Der İzmir Şube Kamuoyu Açıklaması

24.11.2018 Cumartesi günü İzmir’de düzenlenen ve genel merkez düzeyinde bileşeni olduğumuz Ruh Sağlığı Yasası Platformu’nun düzenlediği  II. Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Çalıştayı’na İzmir Şube Yönetim Kurulu’nun bazı üyelerinin katılımı olmuş ancak Türk PDR Derneği resmi olarak temsil edilememiştir.

Ruh Sağlığı Yasası önceki yönetim döneminde Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan protokol ve bu kapsamda oluşturulan ulusal meslek standartları konusunda yapılan çalışmaların ve bu alanda elde edilen kazanımların gerisine düşmemize yol açacak niteliktedir. Mevcut yasa tasarısında yer alan ve ivedilikle çözülmesi gereken maddeler özetle şunlardır:
Yasa metni gelişmekte olan ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Yaklaşık 200.000 ruh sağlığı uzmanı açığı vardır ve nüfusumuz yılda 1.200.000 artmaktadır. 17.000 mezun psikolojik danışman MEB dışında kamu ve özel sektörde işe ihtiyaç duymakta, yeni imkanlar yaratılması için yasal altyapıların sağlanmasını beklemektedir. Yasada ruh sağlığı hizmetinin ekip halinde verilebileceği öngörülmekte ve serbest çalışmadan tek kelimeyle söz edilmemektedir.

Meslektaşlarımız önümüzdeki yıllarda başka işler aramak zorunda kalacaklardır. Psikolojik danışmanların serbest yer açabilmelerinin önü tıkanmaktadır.

Cumhuriyet’imizle yaşıt, 1928 yılında yazılmış Tababet Kanunu’nun genişletilmiş versiyonu olan bu yasa tasarısı hekim odaklı ruh sağlığı hizmetlerinden başka hiçbir şey getirmemekle beraber psikolojik danışmanların uzmanlıklarını hiçe saymaktadır. Bu taslakta psikolojik danışmanlar (bize ek olarak Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları…) yok hükmündedir. Yasa metni ruh sağlığı ile ilgili neredeyse önemli hiçbir meseleyi halletmemiş, çözümleri yasa çıktıktan sonra kimin yayınlayacağı belli olmayan yönergelere bırakmıştır.

Meslek standartları, psikoterapi ve diğer yeterliklerle ilgili kriterler, meslek örgütleri tarafından oluşturulacak bir akreditasyon kurulu tarafından oluşturulmalı ve yürütülmelidir. Bu kurul hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem meslek örgütümüzün kendi çıkarlarını gözeterek çalışmalıdır.

 

Türk PDR Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu