Travmalar Nasıl Geliştirir?

Seminer Tarihi
2020 Mart
1,5 saat

Seminer ÜCRETSİZDİR!

Kimler Katılabilir?
PDR, Psikoloji Lisans

Seminer Veren: Ezgi DENİZEL GÜVEN
1979 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. 2002 yılına Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra bir yıl özel bir tekstil firmasının İ.K. uzmanı olarak görev yapmış; 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.’da öğretim elemanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2006 yılında aynı fakültenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da görev yapmaya başlamış ve kurumdan ayrıldığı 2010 yılına kadar burada çalışmıştır. 2008 yılında görev yaptığı psikolojik danışma ve rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans derecesini almıştır. 2008 yılı Eylül Ayında Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. Doktora Programından ders almaya başlamıştır. 2010 Yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçmiş ve İzmir İlinde bulunan çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da başladığı doktora eğitimini Aralık 2018’de tamamlamıştır.2013 – 2014 yılları arasında Şema Terapisi sertifika programı kapsamında eğitimlerini tamamlamış, süpervizyon aşamasına gelmiştir. 2015 yılında Katip Çelebi Üniversitesinden “Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu” sertifika programlarını başarıyla tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır. Aynı yıl Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Aile Danışmanlığı Sertifika Programında eğitimci olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2016 – 2018 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde İzmir’ de çalışan psikolojik danışmanlara “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” eğitimlerini vermiştir. 2016 yılında EMDR Derneği’nden EMDR I. Düzey Terapisti sertifikasını almıştır. Transaksiyonel Analiz, Okullarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Psikososyal Yardım ve Travma, 7-19 Aile Eğitimi gibi konularda hizmet içi eğitimler almıştır.Ergenlik psikolojisi, travma psikolojisi, çatışma çözümü ve arabuluculuk, aile eğitimi ve  danışmanlığı gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda kongre sunumu ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.Bir özel eğitim kurumunda okul psikoloğu olarak görev yapmaya devam eden GÜVEN, evli ve üç çocuk annesidir.