Türk PDR DER İzmir Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurulumuzu Gerçekleştirdik

Öncelikle kuruluş dönemi hariç en yüksek katılımla gerçekleştirilen bu seçimi organize etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha katılımcı genel kurullarda bir arada olmak dileklerimizle…

İlk aşamada mevcut yönetimin faaliyet ve denetleme raporları okunarak üyelerimizin onayına sunulmuştur, her iki rapor üyelerimiz tarafından ibra edildikten sonra, şube organlarının seçimine geçilmiştir.

Genel kurula iki ekip blok listeyle seçime girmiştir. Dr. Mahmut Bektaş ile Dr. Ayşe Devrim Masalcı Burçak’ın oluşturduğu aday bloklarının aldıkları oyların eşit olması nedeniyle, Divan Kurulu tarafından Türk PDR Der Genel Merkez ile iletişim kurulmuştur. Seçimin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için yapılan bu girişimle seçim sonucunun kura yöntemi ile belirlenmesi gerektiği bilgisine ulaşılmıştır, çekilen kura sonucunda Dr. Mahmut Bektaş liderleriğinde seçime giren meslektaşlarımız yönetim ve denetim kurullarını oluşturmak üzere görev almışlardır. 

Buna göre yeni yönetim ve denetim kurullarında görev alan üyeler aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu
1. Dr. Mahmut Bektaş
2. Hasan Dağ
3. Prof. Dr. Aslı Uz Baş
4. Hamdi Şimşek
5. Dr. Elif Ulu
6. Hakan Susuz
7. Halil İbrahim Duran

Denetleme Kurulu
1. İhsan Demir
2. Gökçe Turan
3. Salih Can

Yönetim ve denetim kurullarına aday olan, oy veren meslektaşlarımızı tebrik ederiz.

TÜRK PDR DER İZMİR ŞUBESİ ESKİ YÖNETİM KURULU