Türk PDR Derneği İzmir Şubesi “Manevi Rehberlik” Konusuna İlişkin Kamuoyu Açıklaması

“Manevi Rehberlik” adı altında sunulmaya çalışan bazı hizmetler (Tedavi, iyileştirme vb) sadece ruh sağlığı uzmanları tarafından sunulması gereken hizmetlerdir. Bu hizmetlerin din bilimleri alanlarında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmeye çalışılması toplum ruh sağlığını ciddi oranda riske atacak bir girişimdir.
Türk PDR DER İzmir Şubesi olarak karar vericilere çağrımız “Manevi Rehberlik” adı altında yeni bir istihdam alanı yaratmaktan vazgeçmenizdir. Bu girişiminizin amacı dini konularda toplumun sağlıklı bilgi almasının sağlanması ise din görevlilerinin İlahiyat fakülteleri aracılığıyla nitelikli şekilde yetiştirilmesi yeterlidir. Amaç toplum ruh sağlığı alanında söz sahibi olmaya çalışmak ise ülkemizde hâlihazırda çalışmakta olan, atanmayı bekleyen ve yetişen çok sayıda nitelikli ruh sağlığı uzmanı zaten mevcuttur ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek sadece bu meslek gruplarının sorumluluğu altındadır.
Türk PDR DER İzmir Şubesi olarak “Manevi Rehberlik Sertifika Programları” gibi girişimlere isteyerek veya istemeyerek destek sağlayan akademisyenlere çağrımız, yanlışınızdan bir an önce dönmenizdir. Sizleri mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda davranmaya, ruh sağlığı alanının sorunlarına bir yenisini daha eklememeye davet ediyoruz.
Son olarak Türk PDR DER İzmir Şubesi olarak halkımıza çağrımız ise herhangi bir psikolojik sorun yaşamanız veya yaşamsal herhangi bir durum karşısında rehberliğe ihtiyaç duymanız durumunda sadece ve sadece ruh sağlığı uzmanından yardım almanızdır. Ruh sağlığı uzmanı olmayan kişilerden alacağınız hizmetin size yararından çok zararı olacağını unutmayınız.
Türk PDR DER İzmir Şube Yönetim Kurulu