Türk PDR Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Çağrısı

Türk PDR Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Çağrısı

Türk PDR Derneği Şubeleri Genel Kurulları tüzüğümüz gereği 2 yılda bir gerçekleştirilir. Türk PDR Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Altıncı “Olağan Genel Kurulu” 3 Aralık 2017 tarihinde yapma kararı almıştır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda tüzüğümüzün 25. Maddesi* gereğince asil üye kaydı bulunan meslektaşlarımızın katılımıyla ve çoğunluk aranmaksızın 10 Aralık 2017 tarihinde aşağıda belirtilen yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Program 

Tarih                      : 3 Aralık 2017 / 10 Aralık 2017

Yer                         : Türkan Saylan Kültür Merkezi,  4B Salonu .

                                  Kıbrıs Şehitler Caddesi, No:12, K.5, Alsancak / İzmir

Saat                        : 13.00-16.00

Gündem

1) Açılış ve Saygı Duruşu

2) Divan Kurulunun Oluşturulması.

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, ibrası ve Oylanması.

4) Denetleme Kurulu Raporunun okunması, ibrası  ve Oylanması.

5) Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçimi.

6) Dilek ve Temenniler.

7) Kapanış.

İletişim

Zeynep KURTBEYOĞLU        Türk PDR Derneği İzmir Şube Genel Sekreteri

GSM                        : +90 (507) 750 92 51

Dernek web           : http://izmirpdrdernegi.org

Dernek mail          : tpdrdernegiizmir@gmail.com

*Madde 25: Şube Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı

Şube Genel Kurulu bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıda katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.