Yakın İlişkiler: Psikodrama Sahnesinde Otantik Kendiliğimiz ve Yakın ilişkilerimiz Atölye Çalışması

Atölye Çalışmasının Tarihi ve Süresi
Mayıs 2020
3 Saat

Atölye Çalışmasının Ücreti
150 TL

Kimler Katılabilir?
PDR, Psikoloji Lisans ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri

Eğitmen: Doç. Dr. F. Selda ÖZ SOYSAL
1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisansını, 2008 yılında aynı üniversitede Doktorasını tamamladı.  2017 yılında Üniversiteler Arası Kurul’dan Doçentlik ünvanını aldı. Psikodrama eğitimini Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde 2008 yılında tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında psikodrama, kardeş ilişkileri, akran ilişkileri ve yakın ilişkiler yer almaktadır.